Lid worden

Het jaarlijks te betalen lidgeld bedraagt: 

• 80€ voor spelers ouder dan 18 jaar 
• 60€ voor de jeugdspelers (jonger dan 18 jaar)

Naargelang bij welke mutualiteit je bent aangesloten, kun je hier een tussenkomst voor krijgen.  Het nodige document hiervoor kun je downloaden onder de tab Meer -> Documenten.

Alle nieuwe leden hebben het recht om gratis gedurende één maand proef te spelen bij Poona, waarna ze vrij zijn om wel of niet aan te sluiten.
Gedurende deze periode wordt door de club gratis badmintonmateriaal ter beschikking gesteld (zie verder).
In het lidgeld is inbegrepen:

•  het gebruik van de sporthal gedurende het hele seizoen (augustus tot juni) tijdens vermelde speeluren.
•  het jaarlijks lidgeld aan BadmintonVlaanderen (VBL)
•  het jaarlijks lidgeld aan Provinciaal Badmintonverbond Limburg  (PBL)
•  shuttles (plastieke shuttles voor de niet-competitie spelers)
•  verzekering
•  badmintonracket gedurende de eerste maand van aansluiting
•  een abonnement op het tijdschrift “Badminton Magazine”
•  alle initiatie-, lessenreeksen of begeleide trainingen

Rekeningnr:
BE19 8600 0847 1112
BC Poona Hoeselt