Update competitie BadmintonVlaanderen

Afgelopen week werd er vanuit Badminton Vlaanderen gecommuniceerd omtrent het stil leggen van de competitie in deze onzekere tijden van het COVID-19 virus. In overleg met de provincies is er besloten dat Badminton Vlaanderen een algemene update geeft die voor alle provincies van kracht zijn.

De gezondheid van de leden staat centraal en we streven naar een veilige heropstart van de competitie. Er is geen competitie t.e.m 19/11/2020. Over een verlening of heropstart wordt later gecommuniceerd.

Het doel blijft om de competitie volledig af te werken en de niet- gespeelde ontmoetingen te verplaatsen binnen het seizoen (t.e.m 30/04/2021):

  • De clubs krijgen de verantwoordelijkheid om onderling een datum te zoeken om hun ontmoetingen te verzetten.
  • Indien jullie geen datum vinden in deze periode, kunnen jullie uitzonderlijk verplaatsen naar de maand mei.
  • Schrappen van een ontmoeting wordt afgeraden. Elke ploeg dient minstens één ontmoeting te spelen tegen alle andere ploegen in de reeks. Dit is een taak die tijdens het hele seizoen moet opgevolgd worden, zowel door de ploegen zelf als de organiserende provincie/federatie. Eenmaal er zicht is op welke ontmoetingen kunnen gespeeld worden in de terugronde dienen op basis hiervan al dan niet ontmoetingen voorrang te krijgen, verplaatst of geschrapt te worden.
  • Schrappen van ontmoetingen laten we alleen toe indien er echt geen mogelijkheden meer zijn.

Regels verplaatsen competitie

Flexibele toepassing van het reglement C 320 ten einde onze clubs zoveel mogelijk ademruimte te geven, maar nog steeds een professionele competitie te kunnen organiseren. (Er wordt steeds verwezen naar de artikels uit de C320 die uitzonderlijk anders toegepast zullen worden)

  • Er wordt bij het verplaatsen van ontmoetingen geen verschil gemaakt tussen heen- en terugronde, ook bij overmacht tijdens het seizoen kan dit principe gehanteerd worden (art 20.6.)
  • Verplaatsingen door overmacht tijdens het seizoen zijn mogelijk in onderling overleg met de tegenstander. De nieuwe datum mag niet binnen de twee weken liggen van de datum waarop de verplaatsing wordt aangevraagd. Dit heeft betrekking op verplichtingen opgelegd door het Vlaams Doping Tribunaal.
  • De maand mei wordt als buffer gebruikt om ontmoetingen te verplaatsen door overmacht: er kan competitie in mei gespeeld worden (art 26.5.)
  • Ontmoetingen die door overmacht niet gespeeld worden wegens het ontbreken van een alternatief worden als niet-gespeeld beschouwd.
  • Onbeschikbaarheid van een sporthal door COVID-19 of het vaststellen van een COVID-19 besmettingen in een ploeg geldt als overmacht (art 27.)

 

Buiten deze uitzonderingen zijn de competitiereglementen op normale wijze van kracht.

 

Hoe worden stijgers en dalers bepaald?
Voor het bepalen van de rangschikking zal rekening gehouden worden met de effectief gespeelde ontmoetingen zodat het stilleggen van de competitie een minimaal effect heeft op een eerlijke bepaling van de stijgers en dalers. Belangrijke voorwaarde is wel dat elke ploeg één onderlinge ontmoeting gespeeld heeft. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan kan worden zullen er geen stijgers en dalers zijn binnen deze reeks. Dit scenario zal eind 2020 nogmaals geëvalueerd worden in samenspraak met de provincies.

We streven uiteraard naar een volwaardige competitie waar alle ontmoetingen afgerond worden. De provincies en Badminton Vlaanderen evalueren de competitie na de periode van de heenronde Het is niet uitgesloten dat opschorting(en) verlengd of herhaald worden in de loop van het seizoen.

Tot slot wordt benadrukt dat er op elk moment extra maatregelen of verstrengingen kunnen uitgevaardigd worden door de verschillende overheden, zowel lokaal, provinciaal als op niveau van de federatie mocht de situatie van het COVID-19 virus dit vereisen.

update vbl

  • Bericht auteur:

Geef een reactie