Poona Hoeselt BC

sinds 1983.

PK Volwassenen geannuleerd

Omwille van het lage aantal inschrijvingen, zal het Provinciaal Kampioenschap voor volwassenen helaas niet doorgaan.

cancelled2.jpg

Gemeenschappelijk communiqué KBBF, Badminton Vlaanderen en LFBB

Samen met de start van de vaccinatie van onze ouderen herleeft de hoop op een nieuwe heropstart van onze sport. Desondanks zakken de besmettingscijfers maar traag en duiken varianten van het virus op, terwijl wij ondertussen al in de helft van het competitieseizoen aangekomen zijn. Daarom heeft de Raad van Bestuur van KBBF in samenspraak met Badminton Vlaanderen en LFBB de volgende beslissingen genomen tijdens haar virtuele vergadering van 24/01/2021:

Belgisch Kampioenschap Jeugd editie 2020
Een uitstel van het in november 2020 geplande kampioenschap was goedgekeurd onder de voorwaarde dat deze editie plaats kon vinden tijdens het eerste trimester van 2021. Bij gebrek aan een club als kandidaat organisator en vooral bij gebrek aan hoopgevende perspectieven op korte termijn, wordt de editie van 2020 geannuleerd. Er werd eveneens beslist dat de editie van 2021 zal plaatsvinden in Malmedy op 20 en 21 november van dit jaar.

Yonex Belgian Junior Master Circuit (YBJMC) editie 2020 en 2021
Er konden te weinig speeldagen van dit circuit georganiseerd worden in 2020 en dus zullen er geen prijzen uitgereikt kunnen worden. De jeugdspelers die aan de leiding stonden van dit klassement zullen echter wel bekroond worden met een oorkonde. Voor de editie van 2021 zullen prijzen uitgereikt worden onder de voorwaarde dat minstens 50 % van de speeldagen georganiseerd kan worden.

Interclub Competitie
Zowel de liga -en provinciale competitie als de Nationale Victor League competitie zullen niet meer afgewerkt worden met stijgers en dalers, omdat er niet meer voor de uiterste richtdatum van 21/02/21 heropgestart kan worden. Er zijn tot op heden nog geen versoepelingen van de maatregelen op komst voor de sportsector en er kunnen geen 4 weken aan inlooptijd meer gegarandeerd worden.

 • De bestaande kalender van de nog te spelen ontmoetingen wordt behouden als vertrekbasis. Indien gewenst mag er verplaatst worden waarbij de maand mei ook nog kan gebruikt worden, ook voor de geannuleerde ontmoetingen, maar het is beter om hier mee te wachten tot er meer perspectief is voor de heropstart. De resterende speeldagen van de voorrondes van de Nationale competitie zullen nog ingepland worden in de kalender.
 • Alle ontmoetingen zullen beslecht worden op vrijwillige basis. De niet-gespeelde ontmoetingen zullen geen aanleiding geven tot enige sportieve of financiële sanctie.
 • Van zodra er gespeeld mag worden, onder de voorwaarde van 4 weken inlooptijd voor zowel enkel als (gemengd) dubbel, zullen de resultaten van de spelers in rekening gebracht worden voor hun individueel klassement. Het nieuwe klassementsysteem is gebaseerd op een gemiddelde prestatie die berekend wordt over een periode van 52 weken (deze periode is voorlopig reeds uitgebreid naar 104 weken en dit zolang als de invloed van de huidige sportieve lockdown op het systeem blijft voortduren). De spelers die aan geen enkele ontmoeting meer zullen deelnemen, zullen dus geen enkel negatieve impact ondervinden.
 • Beide liga’s zijn vrij om alternatieven voor hun spelers te lanceren om de vrijwillige competitieve speelmogelijkheden te vergroten. Deze alternatieven kunnen ook na mei verdergezet worden.

Tornooien
Tornooien zullen heropgestart worden van zodra de protocollen voor de sportsector dit toelaten. De organiserende clubs zullen door hun liga gecontacteerd worden.
Bovenstaande beslissingen zijn opnieuw ingrijpend, maar we hopen op deze manier een duidelijk en realistisch perspectief voor onze leden en clubs te bieden. Tot slot hopen we van harte dat iedereen een gezond en sportief 2021 tegemoet kan!

Namens de Raad van bestuur van KBBF, Badminton Vlaanderen en LFBB

news2.png

Maatregelen voor de sportsector vanaf 1 december

 • Indien het gaat om sportlessen, -trainingen, georganiseerd door een club of vereniging, met maximum 4 personen waaronder een meerderjarig trainer of begeleider. Overige georganiseerde sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn niet toegelaten.
 • Indien hierop uitzonderingen mogelijk zijn in het kader van onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs, dan kan je de modaliteiten hiervoor terugvinden via deze link (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).

Voor het overige blijven de maatregelen van kracht zoals ze tot vandaag golden en werden deze via het MB verlengd tot 15 januari 2021. Morgen zullen de aangepaste documenten (algemeen protocol en maatregelen in de sport vanaf 1 december) worden gepubliceerd door Sport Vlaanderen.

news1.jpg

Update BadmintonVlaanderen code oranje

De sportwereld schakelt vanaf vandaag over op code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk verboden worden. Ook de kleedkamers sluiten. Wat dit concreet inhoudt voor badminton lees je hieronder:

 • Dubbelspel kan niet, tenzij met iemand uit je privébubbel.
 • Trainen mag, maar met waarborg van de 1,5m en ook enkel enkelspel.
 • Onder de 12 mag nog steeds alle zoals voorheen.
 • Wedstrijden mogen tot 200 toeschouwers binnen, mits afstand en mondmasker.
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Sportkampen indoor mogen georganiseerd worden in groepen van max. 20 deelnemers (cfr beslissing jeugdsector)
 • Voor outdoorsportactiviteiten (U12 en boven 12 jaar) verandert er niets;

Competitie

Alle competities zullen t.e.m 8/11/20 opgeschort worden. Begin november bekijken we of er een verdere opschorting nodig is.

In de loop van volgende week zitten we nog samen met de provincies, hier zullen we bespreken of we de ontmoetingen die in deze periode vallen verplaatsen of schrappen.

Tornooien

Hou onze tornooikalender goed in het oog voor de laatste nieuwe updates omtrent tornooien.

Kantines

Kantines mogen openblijven, maar moeten dezelfde regels volgen als de horeca: enkel zittend, maximaal 4 personen aan een tafel en anderhalve meter afstand tussen tafels. Publiek blijft toegelaten, met de beperkingen die opgenomen zijn in het Ministerieel Besluit: maximaal 200 toeschouwers indoor, maximaal 400 toeschouwers outdoor, altijd met afstand en mondmaskers. Je kan alleen nog meer toeschouwers toelaten als je een speciale toelating krijgt na een goedkeuring op basis van het COVID Infrastructuur Risico Model (CIRM).

Training

Trainingen kunnen blijven doorgaan, maar met waarborg van de 1,5m afstandsregel en op voorwaarde dat er alleen enkel gespeeld wordt.

Voor -18jarigen kan er getraind worden met 4 op 1 terrein. Dit kan enkel indien het gaat om oefeningen waar 1,5m afstand kan gegarandeerd worden (bv. techniek, ter plaatse, …).

De verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd.

 

De nieuwe maatregelen gaan in vanaf woensdag 14 oktober.

news4.png

Update opstart competitie en tornooien BadmintonVlaanderen

Volgende maand zouden de competitie en de tornooien weer opstarten. Omwille van COVID-19 leven we op dit moment in een zeer onzekere tijd waardoor we op dit moment niet kunnen waarborgen dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier het seizoen kan beginnen. We hebben binnen Badminton Vlaanderen, in overleg met de provincies en LFBB, een beslissing genomen over hoe de competitie en het tornooilandschap er de komende maanden zal uitzien.

Hieronder maken we een onderscheid tussen tornooien en competitie:

Tornooien

De tornooien t.e.m 23 oktober 2020 zullen afgelast worden. Midden september zullen we in samenspraak met de organisatoren, op basis van de maatregelen op dat moment, uitmaken of we een herstart van de tornooien kunnen tewerkstellen. De beslissing om de tornooien te annuleren is gebaseerd op de huidige corona-situatie en de zware richtlijnen waaraan voldaan dient te worden.

De komende weken zullen we contact opnemen met de organisatoren van de tornooien na 23 oktober en aftoetsen hoe zij er tegenover staan om hun tornooi te organiseren. Daarnaast bezorgen we een protocol voor de organisatie van tornooien.

Competitie

De competitiestart zal uitgesteld worden tot 1 oktober. Midden september zal er bekeken worden of dit nog verlengd dient te worden. Hieronder vinden jullie alle belangrijke wijzigingen:

 • Het seizoen 2020-2021 zal een seizoen zijn waarbij de ontmoetingen alleen meetellen voor de ranking. Er zal geen stijger en daler aangeduid worden. Er zal wel informatief een stand bijgehouden worden waarbij de positie bepaald wordt op basis van het gemiddelde van het aantal gespeelde ontmoetingen
 • Alle wedstrijden die niet gespeeld worden, zullen niet ingehaald worden.
 • De clubs kunnen tot 25/09 wedstrijden verzetten.
 • Er is geen onderscheid bij het verplaatsen van wedstrijden tussen heen- en terugronde
 • Bij nieuwe corona-golven kunnen er extra maatregelen komen (zowel per regio als algemeen)
 • De maand mei wordt vrijgesteld om ontmoetingen naar te verplaatsen

Regels omtrent organiseren van competitiewedstrijden (Accommodatie)

 • Voor sportactiviteiten moet de beschikbare sportoppervlakte per deelnemer 30m² waarborgen. De capaciteit wordt berekend op basis van de oppervlakte van de volledige sporthal. Dit onder voorbehoud van de richtlijnen van de veiligheidsraad. Ter verduidelijking: Bij de meeste sporthallen komt dit neer op 12 personen per 4 velden.
 • We raden publiek zoveel mogelijk af.
 • De thuis- en uitploeg krijgen een aparte toegewezen plaats (plaatsen sportzakken, wachten en klaarmaken voor wedstrijd, supporteren). Kruisbestuiving is niet toegestaan naast het veld.
 • Naast het veld wordt er altijd een mondmasker gedragen.
 • De wedstrijdleider zorgt voor goede opvolging van alle corona-maatregelen.
 • Kleedkamers, douches en gemeenschappelijke ruimtes. De organisator neemt hierbij extra voorzorgsmaatregelen en werkt een concreet plan uit voor het ter beschikking stellen van douches en kleedkamers.
 • We wijzen erop dat elke richtdatum en alle maximum aantallen onder voorbehoud zijn van de evolutie van de epidemiologische curve en nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Wat bij ziekte van een speler?

 • Als een speler positief is, kan de ontmoeting niet doorgaan + alle spelers die in contact zijn geweest met de speler dienen een coronatest te laten afnemen. Bij een vermoedelijke COVID19-besmetting kan de speler niet deelnemen zolang hij/zij niet getest is en de uitslag negatief is.
 • Bij een zieke (niet COVID-19 infectie) zal de competitie gewoon doorgaan zonder de zieke.
 • Alleen COVID-19 of overmacht kan leiden tot een schrapping van de ontmoeting.

Verplaatsen van ontmoetingen

 • Wijzigingen aan de kalender zijn mogelijk t.e.m 25/09/20.
 • Verplaatsingen tijdens het seizoen zijn mogelijk in onderling overleg, minimum twee weken op voorhand in overleg met de tegenstander. De nieuwe datum mag niet binnen de twee weken liggen van de datum waarop de verplaatsing wordt aangevraagd.
 • De ontmoetingen die voor 1/10/20 gespeeld dienden te worden, kunnen geschrapt of verplaatst worden.
 • Indien een club geen toegang heeft tot de beschikbaarheden van de sportzaal voor komend seizoen voor 25/9, dan wordt best contact opgenomen met de provincie/BV zodat ontmoetingen geschrapt of verplaats kunnen worden. Verplaatsingen doorvoeren is dan wel nog toegestaan na 25/9 van zodra de beschikbaarheid gekend is.
 • Wanneer een ontmoeting niet kan doorgaan omwille van een nieuwe golf van corona zal deze niet verplaatst worden naar een later moment in het seizoen.
 • Overbezetting van de sporthal geldt als overmacht en we raden aan in deze situatie de ontmoetingen te schrappen in plaats van te verplaatsen. De voorgeschreven beschikbare oppervlakte per speler dient als maatstaf strikt gehanteerd te worden.

Buiten deze uitzonderingen zijn de competitiereglementen van kracht.

Competitieontmoeting

 • Elke speler heeft bij het betreden van de sporthal een mondmasker aan en doet dit alleen af voor het spelen van een wedstrijd of bij de opwarming op het veld.
 • Bij aankomst in de sporthal zal er een plaats toegewezen worden per ploeg. De thuis- en uitploeg zullen gezien worden als 2 aparte bubbels. Er zal alleen kruisbestuiving zijn tijdens de wedstrijd.
 • Bij het betreden van het veld mag het mondmasker afgedaan worden. Bij het verlaten dient dit terug opgezet te worden.
 • Wedstrijdleiders treden sensibiliserend op naar toeschouwers en deelnemers met betrekking tot het dragen van een mondmasker.
 • Om de aanwezigen te beperken is het in de Vlaamse competitie uitzonderlijk mogelijk dat de wedstrijdleider, indien mogelijk volgens index en opstelling, kan meespelen in de ontmoeting
 • De wedstrijdleider zal ganse tijd zijn/haar mondmasker moeten dragen. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het verloop van de ontmoeting. Er zal nog een apart draaiboek voorzien worden voor officials tijdens een ontmoeting.

De toepassing van de hygiëne en social distancing maatregelen ivm COVID-19 gepubliceerd door BV wordt nog steeds sterk geadviseerd.

Contact

We weten natuurlijk niet hoe de situatie zal vorderen. Sommige mensen staan te popelen om terug te starten, andere staan wat sceptisch ten opzichte van competitie en tornooien. Dit zorgt er voor dat er nooit een juiste beslissing gaat zijn voor iedereen. We willen een zo breed mogelijk draagvlak creëren en ervoor zorgen dat we de competitie en tornooien op een veilige en verantwoorde manier kunnen laten starten.

BadmintonVlaanderen

important2.png

Nieuw klassementsysteem vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 start in België een nieuw klassementsysteem.

Alle info en documentatie hierover vind je terug op onze nieuwe webpagina Competitie -> Klassementen.

 

Ranking-Icon.png

Beslissing BadmintonVlaanderen

Badminton Vlaanderen heeft ondertussen wat meer info gegeven wat betreft competitie/toernooien/ranking…:
 
Competitie:

De competitie voor dit seizoen wordt vroegtijdig stopgezet. Dit wil zeggen dat de afgelaste ontmoetingen in de huidige periode van 12/03 t/m 19/04 alsook de nog te spelen ontmoetingen na 19/04 niet meer zullen plaatsvinden of opnieuw ingepland worden. Badminton Vlaanderen heeft beslist om alle stijgers en dalers te berekenen op basis van de rangschikking na afsluiten van de heenronde om elke ploeg een gelijk aantal matchen gespeeld te laten hebben. Dit betekent dus dat de rangschikking van de ploegen op 31/12/19 zal gelden voor deze berekeningen. Stijgen en dalen zal exact verlopen zoals het normaal op het einde van het seizoen gebeurt. De finale rangschikking zal later nog door ons gecommuniceerd worden zodat dit voor iedereen duidelijk is.

De klassementen die dienen gebruikt te worden voor de basisopstellingen voor volgend seizoen zijn diegene bepaald op 02/03/19 na klassementswijziging.
Over de afloop van de Nationale competitie zal na overleg met BBF later gecommuniceerd worden.


Tornooien:

Alle toernooien tot en met 30 april worden afgelast. Elke maand zal de situatie opnieuw geanalyseerd worden en op de eerste dag van de maand zal een beslissing worden genomen voor de maand die daarop volgt. Dit betekent dus dat op 1 april een beslissing wordt genomen voor de maand mei. Pas na groen licht kunnen de inschrijvingen voor toernooien in de daaropvolgende maand opengesteld worden.

Over het al dan niet plaatsvinden van de IPJO zal ook begin april beslist worden in overleg met de provincies.


Transferperiode:

Sport Vlaanderen is momenteel in overleg met ons over een eventuele verlenging van de transferperiode, meer communicatie hierover komt later.


Ranking:

Alle punten behaald gedurende de periode van afgelastingen op hetzelfde tijdstip vorig jaar zullen overgenomen worden naar dit jaar. Voor competitie zullen dit alle resultaten na 11 maart zijn, voor toernooien is dit van 11 maart tot de datum waarop toernooien hervat worden, ten vroegste vanaf mei dus.  De competitieresultaten behaald in de terugronde voor 12 maart blijven ook gewoon meetellen.

news1.jpg

Uitslagen tornooi Bokkerijder

Dit weekend was een vierkoppige delegatie van Poona aanwezig op het tornooi van de Bokkerijder (Pelt), en ze haalden weer mooie uitslagen.
Dorien Jorissen wint met Robin Baeten de gemengd dubbel C1, en ze speelt met Gudrun Breesch de finale dames dubbel C1, die ze maar nipt verliezen.
Gudrun speelt met Wout Donckers de finale van de gemengd dubbel C2, maar verliezen die heel nipt in 3 sets.
Toch weer mooie prestaties. Klik hier voor alle uitslagen van het tornooi.

Dubbel en gemengd tornooi Bobad

Weer mooie resultaten van onze Poona spelers op het dubbel en gemengd tornooi van Bobad afgelopen weekend.
Dorien Jorissen en Gudrun Breesch winnen de damesdubbel C1 zonder 1 set te verliezen
Dorien Jorissen en Robin Baeten winnen de gemengd dubbel C1
Wout Donckers en Gudrun Breesch winnen de gemengd dubbel C2
Robin Baeten en Wout Donckers waagden hun kans een keer in de heren dubbel B2, en haalden een mooie halve finale
Proficiat allemaal

Bekijk hier alle uitslagen van het tornooi.

Pouletornooi Opbad

Goede resultaten van onze Poona spelers op het Opbad pouletornooi afgelopen weekend:

– Erik Daniels winnaar HD B2
– Sven Loyens en Simon Land finalisten HD C1
– Dorien Jorissen en Gudrun Breesch finalisten DD C1
– Wout Donckers en Robin Baeten kwartfinale HD C1, verloren tegen de uiteindelijke winnaars
– goed gespeelde mixen van Dorien Jorissen met Robin Baeten en Erik Daniels met Gudrun Breesch, allebei verloren tegen de uiteindelijke finalisten

Klik hier om alle uitslagen te bekijken.